AleiA

 
Sleutel tot verandering AleiA

Metaprogramma's en Metaprofielanalyse MPA Mindsonar®

De training en coaching van AleiA worden ondersteund door het werken met metaprogramma's. AleiA gebruikt metaprogramma's om individuen, teams en organisaties beter te laten functioneren en samenwerken.

Metaprogramma's zijn kenmerkende patronen die weergeven hoe iemand vanuit zijn criteria denkt, voelt en handelt in een specifieke context. Deze patronen kunnen bepalend zijn voor het contact, voor de samenwerking, voor iemands competenties, hoe iemand leert en wat hem motiveert.
Denkt het ene teamlid in grote lijnen en de ander juist in specifieke details? Wil de één juist doelen bereiken en is de ander met name bezig om problemen te voorkomen? Overkomt je van alles? Werkt de één het liefst volgens vaste procedures en ziet de ander juist veel kansen en mogelijkheden?

Metaprogramma's worden inzichtelijk gemaakt door gebruik te maken van de denktstijlscan Metaprofielanalyse, MPA Mindsonar®. Door inzet van Metaprofielanalyse als ondersteuning voor procesbegeleiding verhogen directie, MT, managers en teams aantoonbaar hun onderlinge samenwerking, wat leidt tot de juiste chemie en prestatie. Individuele-, team- en organisatieambities worden met elkaar verbonden.

Toepassingsgebieden zijn:

De denkstijlscan MPA Mindsonar® biedt o.a. de volgende mogelijkheden:

Toepassingen MPA Mindsonar Denkstijlscan AleiA

Coaches en trainers van AleiA begeleiden u graag in een van de trajecten, waarbij de denkstijlscan MPA Mindsonar® als ondersteunende methode ingezet kan worden. Voorop staat het realiseren van toegevoegde waarde voor uw organisatie, uw team of uzelf.

Wilt u meer weten over de denkstijlscan MPA Mindsonar® en de toepassingen zie ook www.denkstijlscan.nl

Bent u benieuwd, wilt u aan de slag? Neem dan nu contact op met AleiA!

AleiA MPA Mindsonar certificaat
Denkstijlscan
MPA Mindsonar®