AleiA

 
Sleutel tot verandering AleiA

Procesbegeleiding

Bewegen van de onderstroom binnen verandertrajecten

Het vergroten van de emotionele beweging binnen organisaties staat centraal bij het begeleiden van veranderingsprocessen.

AleiA creƫert middels diverse methodieken draagvlak binnen teams die veranderingen moeten realiseren, waarbij de onderlinge dynamiek en persoonlijke kwaliteiten uitgangspunten vormen.
Elke organisatie is een 'levend' systeem, een netwerk van menselijke relaties, waarin elk individu zijn eigen overtuigingen, verwachtingen en persoonlijke doelen heeft. Deze onderlinge dynamiek, ook wel de onderstroom binnen een organisatie genoemd, heeft veel invloed op het functioneren van een organisatie, team of individu. Veelal worden problemen in de onderstroom 'uitgevochten' in de bovenstroom, datgene wat zichtbaar is, de resultaten, doelen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Procesbegeleiding van AleiA werkt vanuit de kern, het vinden van de sleutel tot verandering zorgt voor het realiseren van doorbraken en verandering binnen een organisatie.

Afhankelijk van de behoefte en wat het beste bij het team past zal gebruik gemaakt worden van o.a. Metaprofielanalyse, NLP, systemisch werken en opstellingen.


Wanneer toe te passen?

  • Hoge urgentie, groot belang
  • Als onderdeel van Management Development trajecten waarbij inzicht in elkaar en de onderlinge dynamiek zal leiden tot een effectiever team.
  • Bij start en borging van (o.a. Lean Six Sigma) verandertrajecten: Directie, MT, kernteam, project board, proces eigenaren, medewerkers
  • Bestaande teams verbeteren, nieuwe teams samenstellen
  • Inzicht in groepsprocessen en mensgericht werken
  • Bij conflicten
  • Het ene team, afdeling of vestiging is succesvol, het andere minder


Zie ook Teamcoaching


Bent u benieuwd? Wilt u zelf ervaren wat AleiA voor u en uw organisatie kan betekenen, neem dan vrijblijvend contact op!