AleiA

 

Procesoptimalisatie

Hoeveel haalt ú uit de vermogens en potentieel van uw medewerkers en uw bedrijfsprocessen? Wat is het effect op uw bedrijf als de doorlooptijd met 40% wordt verkort? Wat levert u een sterk verbeterde klanttevredenheid op?

AleiA creëert excellentie in processen met betrekking tot kwaliteit, efficiency, kosten reductie en klanttevredenheid op basis van o.a. Lean Six Sigma en Total Quality Management (TQM).

Lean is denken in doorbraken! Lean is veranderen van de spelregels!
Lean Six Sigma richt zich op het creëren van toegevoegde waarde in de keten. Hoe? Door Lean in te zetten voor het elimineren van verspilling en Six Sigma voor het reduceren van variatie in processen, het wegnemen van structurele foutoorzaken en streven naar een verbeterde en constante kwaliteit. Verspilling wordt gezien in de vorm van activiteiten, materiaal of middel die geen waarde toevoegen aan het proces en de klant.

Het Resultaat

Het resultaat ketenversnelling, kostenreductie, vereenvoudigde structuren, overzichtelijke processen, hogere klant- en medewerkerstevredenheid. Cruciaal hierbij is de goede balans tussen de harde proceskant (bovenstroom) en de zachte menskant (onderstroom).

Verbinden

Veranderingen zoals het realiseren van organisatiedoelstelingen vinden plaats in de bovenstroom, de ratio of harde proces kant. De essentie van blijvend succesvolle veranderingen in organisaties ligt bij het verbinden van mensen aan het nieuwe doel, hun beleving van verandering, ook wel de onderstroom genoemd. Veelal is er onvoldoende aandacht voor wat er speelt in de onderstroom, de mensfactor, de onderlinge dynamiek binnen een organisatie. Deze is wel voelbaar maar niet tastbaar. AleiA borgt ook tijdens procesoptimalisatie de mensfactor binnen de verandertrajecten door teamontwikkeling, training en coaching. Zie ook Procesbegeleiding.

Waarom AleiA?

AleiA zorgt voor blijvende verbeterde processen door het volledige traject te doorlopen, waarin de onderstroom (emotie) wordt verbonden aan de bovenstroom (ratio) om resultaten te realiseren. AleiA start bij aanvang van een verandertraject al met het in kaart brengen van de onderlinge dynamiek. Deze manier van duurzame procesoptimalisatie zorgt voor borging en continu verbeteren van processen door onderlinge verbinding en gedragen verandering door medewerkers. Ook na afloop van het traject!

Wat kan AleiA bieden?

Het optimaliseren van bedrijfsprocessen en (systeem) implementatie trajecten:

  • Procesbegeleiding en procesmanagement
  • Vormgeven van o.a. operationele en backoffice processen
  • Werkplek optimalisatie
  • Projectmanagement
  • (Systeem) implementatie trajecten (o.a. LIMS)
  • Workflow management
  • Het leren zien van verspillingen
  • Bewegen van mensen en het vinden van de hefboom tot verandering (zie ook procesbegeleiding, Metaprofielanalyse)

Enkele toepassingsgebieden: Lean in de zorg | Lean in farmacie | Lean in MKB | Systeem implementatie

Wilt u weten wat AleiA kan betekenen voor het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen? Wilt u zelf de kracht van LEAN ervaren? Neem dan vrijblijvend contact op!

Verbeteren doe je samen!

LEAN is geen horde te veel!

10 Verspillingen Lean AleiA


LEAN is het leren zien van verspillingen!